Loading...

Nieuws

Wat is zelfbouw?

Een huis (laten) ontwerpen en vervolgens zelf bouwen of laten bouwen. Dat is Zelfbouw. Bij Zelfbouw heeft u maximale invloed op uw woning. Úw wensen staan centraal. U bent zelf opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw van uw woning. U heeft de vrijheid om dit, binnen de randvoorwaarden, te realiseren. Heeft u niet de kennis en de tijd om zelf een woning te bouwen? Dan schakelt u een architect of bouwbegeleider in. Het eindresultaat is een woning die volledig aan uw eigen woonwensen voldoet. Wie wil dat niet?
In Amsterdam kunt u op verschillende manieren uw huis zelf (laten) bouwen. Individueel of samen met anderen. Bij Individuele Zelfbouw is één huishouden de opdrachtgever. Bij het samen bouwen zijn dit er meer. Welke vormen van zelfbouw zijn er?

Individueel bouwen

Vrijstaand, naast elkaar, op het water
Individuele Zelfbouw betekent zelf uw huis (laten) bouwen voor eigen gebruik. U kunt bij Individuele Zelfbouw, afhankelijk van het kavelaanbod, vrijstaand, naast elkaar en soms zelfs op het water bouwen. U kunt zich voor de kavel(s) van voorkeur on line inschrijven tijdens de inschrijfperiode. Toewijzing gebeurt op basis van loting van rangnummers door een notaris.

Samen in het klein
Er zijn zelfbouwkavels waarop het is toegestaan om óf een eengezinswoning óf twee (en soms zelfs meer) appartementen te bouwen. In dat laatste geval bouwt u gezamenlijk met (het/de) andere huishouden(s) op één kavel appartementen voor uzelf én de/het andere huishouden(s). Wanneer twee tot vier huishoudens samen bouwen, wordt dit Samen in het Klein genoemd.
Let op! Als u Samen in het klein wilt bouwen, moet u zich tijdens de inschrijfperiode gezamenlijk met (het/de) huishouden(s) waarmee u gezamenlijk wilt bouwen on line inschrijven voor de kavel(s) van uw voorkeur. Na de inschrijvingsperiode is het niet meer mogelijk om huishoudens  toe te voegen.
Toewijzing van een Samen in het klein kavel gebeurt op basis van loting van rangnummers door een notaris. Hierbij wordt geloot zónder dat er van te voren onderscheid gemaakt wordt tussen inschrijvingen die op de kavel een eengezinswoning willen bouwen of meerdere appartementen.

Samen in het groot (bouwgroepen)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vormt u samen met andere toekomstige bewoners een CPO-bouwgroep en wordt u met elkaar opdrachtgever. Als CPO-bouwgroep heeft u volledige zeggenschap over de keuze van de architect/aannemer, het ontwerp, de planontwikkeling en de bouw van het woongebouw, maar draagt daarmee ook de risico’s ervan. Voordat u als CPO-bouwgroep mee kunt doen aan selectie voor een CPO-kavel, moet u zich registreren voor de Kaartenbak van Zelfbouw Amsterdam. Om een kavel te verkrijgen doorloopt u als groep een selectieprocedure, waarbij zeggenschap en ruimte voor eigen woonwensen zwaar meewegen.

Medeopdrachtgeverschap (MO)
U kunt ook kiezen voor Mede Opdrachtgeverschap (MO). Hierbij ontwikkelt een professional (zoals een projectontwikkelaar, architect of  aannemer) een project samen met de toekomstige bewoners. De werving van de deelnemers verloopt doorgaans via de professional. Bij MO worden risico’s en zeggenschap verdeeld tussen beide partijen. De toekomstige bewoners hebben bij MO meestal minder zeggenschap dan bij CPO, maar worden door de professional gedeeltelijk ontzorgd bij het ontwikkel- en bouwproces. De bouwgroep doorloopt samen met de professional een selectieprocedure.

Wooncoöperatie
Sinds kort worden er, bij wijze van pilot, ook zelfbouwkavels voor wooncoöperaties in Amsterdam uitgegeven. Bij een wooncoöperatie vormt u samen met andere toekomstige medehuurders een (coöperatieve) vereniging. Vervolgens wordt de (coöperatieve) vereniging de erfpachter en ontwikkelt u, als lid van de (coöperatieve) vereniging, samen met de andere leden huurwoningen. Een wooncoöperatie kan een woonvorm zijn om huurwoningen met een sociale of middeldure huur  te realiseren en blijvend in het sociale of middeldure huursegment te houden.  Bij wooncoöperaties zijn bewoners verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de huurwoning, het woongebouw en eventuele omgeving. Zo kan de wooncoöperatie de kosten van het beheer en onderhoud verlagen en/of de kwaliteit ervan verhogen.
Net zoals bij CPO- en MO bouwgroepen doorloopt u als groep een selectieprocedure om een kavel te verkrijgen. Verder heeft u als wooncoöperatie volledige zeggenschap over de keuze van de architect/aannemer, het ontwerp, de planontwikkeling en de bouw van het woongebouw, maar draagt daarmee ook de risico’s ervan. Dit is gelijk aan CPO-bouwgroepen.

Bron: Gemeente Amsterdam (maart 2018)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *