Loading...

Nieuws

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

U mag als huiseigenaar zelf bepalen of u wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Overstappen is dus altijd vrijwillig en kan op ieder gewenst moment.

Voorwaarden als u wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht:

 • U hebt een woning met voortdurende erfpacht.
 • De gegevens in uw erfpachtakte (zoals de bestemming van het pand en aantal m²) zijn volledig en kloppen helemaal. De gemeente controleert dit bij uw aanvraag.
 • U hebt geen betalingsachterstand. Als dat wel zo is, dan moet u eerst de achterstand betalen.
 • Er zit geen bedrijfsruimte in het erfpachtrecht. Als u in een pand woont met meerdere appartementen en/of winkels, dan kan de erfpacht op twee manieren zijn geregeld:
  • Soms is er voor het hele gebouw (alle appartementen en winkels bij elkaar) één erfpachtrecht en één erfpachtakte. U kunt dan niet overstappen.
  • Wanneer u als erfpachter met uw eigen woning wil overstappen, dmoet het erfpachtrecht gesplitst zijn in appartementsrechten. U kunt dan als bewoner individuele afspraken maken over het erfpachtcontract, die alleen over uw appartement gaan en niet over de rest van het gebouw. U kunt dan wel overstappen.

Eeuwigdurende erfpacht in het kort:

 • U kunt nu al de canon vastleggen die u (of de toekomstige erfpachter) gaat betalen na afloop van het huidige tijdvak. Er vindt daarna geen canonherziening meer plaats, behalve als u zelf iets wilt wijzigen aan uw erfpachtrecht. Zo hebt u zekerheid over de hoogte van de erfpachtvergoeding (canon) die u moet betalen.
 • De verschillen met voortdurende erfpacht zijn (het erfpachtstelsel dat de gemeente al had):
  • In de meeste gevallen wordt de canon bij voortdurende erfpacht elke vijftig jaar opnieuw berekend. Soms is dat elke 75 jaar, als in uw situatie de Algemene Bepalingen 1915 of 1937 nog gelden. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de canon nog maar één keer berekend.
  • Het opnieuw berekenen van de canon kan bij voortdurende erfpacht alleen aan het einde van het tijdvak. Omdat de canon wordt berekend op basis van de actuele grondwaarde. Dan weet u van tevoren dus niet welk bedrag u moet gaan betalen. Bij eeuwigdurende erfpacht kunt u op elk gewenst moment overstappen.
 • U kunt eeuwigdurende erfpacht helemaal afkopen. Daarna betaalt u nooit meer erfpacht. Of u kiest voor eeuwigdurende erfpacht met ieder jaar een vast bedrag (canon). Dit bedrag wordt nog wel elk jaar aangepast aan de inflatie. De erfpachtkosten stijgen dus een klein beetje. Alleen als u de bestemming van uw woning verandert moet ook de canon worden aangepast. Bijvoorbeeld als uw woning deels bedrijfsruimte wordt.

Bron: Gemeente Amsterdam (november 2017)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *